Предимства: 
 • Подобрява ефективността на маректинга и търговията
 • Повишава интереса и води до по-добри резултати
 • Подобрява комуникацията на фирмено ниво и спомага обучителния процес
 • Помага за по-добро позициониране на бранда

nike air max 1 dress

Възможности: 
 • Изчерпателна информация за продуктите
 • Информация за специални оферти и промоции
 • Излъчва забавно и информационно съдържание, което развлича клиентите
 • Рекламни кампании в магазина
 • Упътващи карти
 • Съобщения към персонала
 • Помага в процеса на обучението на персонала

за контакт

адрес

гр.София, ул."Алабин" 34

телефон

+359 2 8129 352

e-mail

office@wizzycast.com

2014 © Avant-X Technology Alliance