Предимства: 
  • предоставя съгласувана и ефикасна информация към клиентите;
  • предлага визуално интересно и атрактивно съдържание;
  • може да бъде персонализирана за предоставянето на уникална локална информация;
  • намалява значително печатните разходи за маркетингови материали.

Air Max 90 Classic

Възможности: 
  • информация за заеми, инвестиционни сметки и други банкови продукти;
  • текущи курсове;
  • обучителни видеа и съобщения от централния офис;
  • новини или телевизионни излъчвания на живо;
  • статистика в реално време (например за персонала на кол центъра).

за контакт

адрес

гр.София, ул."Алабин" 34

телефон

+359 2 8129 352

e-mail

office@wizzycast.com

2014 © Avant-X Technology Alliance